مقاله طلاق کودکان، خاطرات یک پزشک

اولین پرونده را بر می دارم و اسمش را می خوانم. مادر و دختربچه یازده ساله اش وارد می شوند. اصلا حواسم به عنوان نامه قضایی نیست.
اولین پرونده را بر می دارم و اسمش را می خوانم.مادر و دختربچه یازده ساله اش وارد می شوند. اصلا حواسم به عنوان نامه قضایی نیست.

فکر می کنم طبق معمول زن از شوهرش کتک خورده و شکایت کرده و برای اینکه عمق فاجعه را بیشتر نشان بدهد با دخترش آمده است که بگوید شوهرم  ما را از خانه بیرون انداخته است.

رو به مادر می کنم و از او می پرسم  که چی شده؟

مادر بدون اینکه چیزی بگویید با نگاه به دختربچه اشاره می کند. رویم که به سوی دختر می رود با کلی ادا واطوار بالاخره می گوید: دیگه دوستش ندارم!

لجم گرفته بود .می خواستم بهش بگم  "درست نیست که تو یه الف بچه تو کار بزرگترات دخالت می کنی بهتره بری سراغ درس و مشقت"

ناگهان چشمم به عکس دختربچه روی پرونده افتاد. با تعجب پرسیدم رویا کدومتون هستید؟

دختربچه بچه دستش رو بلند کرد و گفت منم.

چشمام گرد شده بود. با صدای بلند پرسیدم:  چی فرمودی؟ چیو دوست نداری؟

دختربچه سرشو آورد پایین و با شرم گفت: شوهرمو.

سرم داغ کرده بود. حالا شروع کردم به ورق زدن برگه های پرونده. نامه مرجع قضایی ضمیمه بود که راجع به احراز رشد عقلی سئوال کرده بود.مانده بودم که رشد عقلی این بچه چه ارتباطی با دوست داشتنش داره.

از مادره می پرسم که مگه دخترت ازدواج کرده؟

میگه اره سه ماهی هست که ازدواج کرده. با پسر یکی از اقوام من که بیست وپنج سالش بود عروسی کرد ولی حالا به این نتیجه رسیدن که تفاهم ندارن و رفتن برای طلاق. قاضی هم گفت که این  دختر هنوز به رشد عقلی نرسیده و صلاحیت تصمیم گیری برای طلاق نداره. این بود که آمدیم پزشکی قانونی گواهی رشد بگیریم.

پرسیدم دخترت چندسالشه؟

گفت:یازده سال.

پرسیدم: زمانی که دخترتون سر سفره عقد نشسته بود به فکرش بودین که آیا  اون به سن عقلی رسیده که واسه ازدواجش تصمیم بگیره یا نه؟

سرشو پایین انداخت و گفت: نه

گفتم حالا چطور برای طلاق رشد عقلی براش شرط شده. اگه بهش گواهی رشد ندیم تکلیفش چیه؟

حرفی برای گفتن نداشت. من هم حرفی برای گفتن نداشتم چون تو این سن و حتی  چند سال بزرگتر هم گواهی رشد عقلی به کسی نمیدیم. احراز رشد عقلی یعنی اینکه فرد میتونه دسته چک از بانک بگیره معامله کنه به عنوان شاهد شهادت بده و...

طبیعیه که یه کودک یازده ساله نمیتونه و نباید هیچکدوم از این کارهارو انجام بده.همونطور که نباید ازدواج کنه که حالا مجبور به طلاق بشه.