وظایف پدر در تربیت فرزند، چگونه باید باشد؟

از جمله حقوق فرزند بر پدرش سه چیز است: اسم خوب برایش انتخاب کند، سواد به او بیاموزد و هر گاه به سن بلوغ رسید، او را همسر دهد.
تبیان: پیامبر اعظم(صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم ) درباره تربیت فرزند و حق پدر و فرزند بر یکدیگر فرموده اند:

حق فرزند بر پدر
رسول خدا( صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم) : مِن حَقِّ الوَلَدِ على والِدِهِ ثَلاثَةٌ : یُحَسِّنُ اسمَهُ ، ویُعَلِّمُهُ الکِتابَةَ ، ویُزَوِّجُهُ إذا بَلَغَ . 

حق فرزند بر پدر چیست؟

از جمله حقوق فرزند بر پدرش سه چیز است : اسم خوب برایش انتخاب کند ، سواد به او بیاموزد و هر گاه به سن بلوغ رسید ، او را همسر دهد .

حق پدر بر فرزند
پیامبراکرم (صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم)
لَمّا سُئلَ عَن حَقِّ الوالِدِ على وَلدِهِ: لا یُسَمِّیهِ باسمِهِ ، ولا یَمشی بَینَ یَدَیهِ ، ولا یَجلِسُ قَبلَهُ ، ولا یَستَسِبُّ لَهُ . 

در پاسخ به سؤال از حقّ پدر بر فرزندش : او را به اسم صدا نزند ، جلوتر از او راه نرود ، پیش از او ننشیند و برایش دشنام نخرد .

فرزندان خود را بر چه خصالی تربیت کنیم؟
پیامبر خدا (صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم) : أدِّبوا أولادَکُم على ثَلاثِ خِصالٍ : حُبِّ نَبیِّکُم ، وحُبِّ أهلِ بَیتِهِ ، وقِراءةِ القرآنِ. 

فرزندان خود را بر سه خصلت تربیت کنید : دوست داشتن پیامبرتان ، دوست داشتن اهل بیت او و قرآن خواندن.

چه کارهایی را باید به فرزندان آموزش داد؟
رسول اللّه (صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم) : أکرِموا أولادَکُم وأحسِنوا آدابَهُـم . 

به فرزندان خود احترام بگذارید و آنها را نیکوتر تربیت کنید.