قصد بارداری دارم، تیروئیدم کم کار است

بله می توانید اما بهتر است ابتدا کم کاری تیروئید برطرف شود بعد اقدام به بارداری کنید.
سوال: من کم کاری تیروئید دارم ایا میتوانم رژیم دختردارشدن بگیرم

پاسخ: بله می توانید اما بهتر است ابتدا کم کاری تیروئید برطرف شود بعد اقدام به بارداری کنید. این نوع رژیمهای تعیین جنسیت 3 ماه بیشتر نباید ادامه داشته باشد.

با توجه به کم کاری تیروئید موارد  زیر را مصرف نکنید: انواع کلم، شلغم، سویا، تربچه، بادام زمینی، کلزا.
سبزیجات را به صورت پخته مصرف نمائید. خوردن سایر سبزیجات و میوه ها منعی ندارد. در هفته حتما دو بار ماهی بخورید. (ماهی دریا بهتر است)
نمک غذا را اخر پخت اضافه کنید که حرارت زیاد نبیند. نمک را در ظرفی نگهداری کنید که نور از آن عبور نکند.(تبیان)