آزمایش آمنیوسنتز برای چیست؟

من ۲۳سالمه و با پسرخالم ازدواج کردم الان سه ماهه که باردارم.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من ۲۳ سالمه و با پسرخالم ازدواج کردم الان سه ماهه که باردارم و تست غربالگریم مشکل نشون داده که زده ان تی ۱۰ضخیم است و مطرح کننده اختلالات کروموزومی است. دکترم برام آزمایش آمینوسنتز نوشته، می خواستم بدونم چقدر امکان داره که این آزمایش جوابش سالم بودن فرزندم باشه؟

پاسخ دکتر شیرین قاضی زاده،‌ متخصص زنان:
اگر ان تی شما بیش از 3 میلی متر باشد،‌ باید آزمایش آمینوسنتز انجام دهید و در حال حاضر بهتر است آزمایش خون بدهید و برای مشخص شدن مشکل و بررسی های آن برای حل آن به متخصص مربوطه مراجعه کنید.