رابطه زناشویی در بارداری، خطرناک است؟

شاید بخواهید بدانید که نگاه اسلام در ارتباط با رابطه زناشویی در دوران بارداری چگونه است و به لحاظ شرعی خانم‌های باردار تا ماه چندم بارداری می‌توانند رابطه جنسی داشته باشند؟
از نظر شرعی در صورتی که برای خانم ضرر نداشته باشد و موجب اذیت او یا حمل نشود نزدیکی با او اشکال ندارد.

 از نظر پزشکی نیز اگر نزدیکی به گونه ای صورت گیرد که باعث فشار بر رحم و یا تشدید انقباضات رحم (در اثر ارگاسم) نگردد هیچ اشکالی ندارد.

البته اگر سابقه سقط وجود داشته باشد یا لکه بینی در دوران بارداری؛ بهترین کار این است که به هیچ وجه مقاربت صورت نگیرد. و آمیزش باید تا زمانی که عوامل فوق از بین برود ترک شود.

 البته برای اینکه تمایلات جنسی مرد هم ارضا شود روش های نزدیکی ویژه ایام حاملگی وجود دارد که می توانید به کتاب ازدواج مکتب انسان ساز دکتر پاک نژاد مراجعه نمایید.