حرف زشت زدن کودکان، دنبال جلب توجهه؟

هرچیزی که دستش می آید را می شکوند. تازگی ها فحش می دهد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسر 5 ساله ام وقتی به خواسته اش نرسد زود عصبی می شود و هرچیزی که دستش می آید را می شکوند. تازگی ها فحش  می دهد، چه کار باید بکنیم؟

پاسخ از سارا منصفی، روانشناس:
مادر عزیز در پاسخ به سوال شما باید بگویم که این رفتارها یادگرفتنی هستند و فرزند شما هم این رفتار را از مکانی حال از خانواده، فامیل، دوست های مهد کودک و .... دیده است و آموخته است. حتی می توان در فیلم یا کارتونی دیده باشد و یاد گرفته باشد! چرا که زمانی که بچه ها به دنیا می آیند مانند لوح سفیدی هستند و به مرور زمان همه رفتارها را یاد می گیرند. با این حال باید بگویم که بچه ای که پرخاشگر است و مدام دعوا می کند این پرخاشگری او یعنی خشمش علت خاصی دارد حال یا می خواهد جلب توجه کند یا از فردی یاد گرفته است چون به چیزی که می خواهد دست پیدا نمی کند پس باید دعوا کند و علت های مختلف دیگر که باید بررسی شود. اما توصیه می کنم تا شناسایی علت خشم کودک زمانی که این کار را می کند دست های او را به آرامی بگیرید و در چشم هایش نگاه کنید و با بغل و آرامش از او بخواهید علت عصبانیتش را بگوید همچنین وقتی آرام شد با مهربانی و محبت به او بگویید که ما وقتی عصبانی هستیم این کار را نمی کنیم و سعی می کنیم مشکلمان را بگوییم نه این که بزنیم! این مسئله نشانه خشم درونی در فرزند است که نباید نادیده گرفته شود. اما در مورد فحش دادنش باید بگویم که باید رفتار دیگری نشان دهید، از این پس اگر حرف زشتی زد کاملا بی توجه باشید و حتی او را هم نگاه نکنید، انگار چیزی نشنیده اید. بعد از مدتی از ذهنش خواهد رفت. اما اگر توجه کنید این حرف بیشتر تثبیت شده و تشدید می شود. با این حال برای عدم تثبیت خشم در او توصیه می شود به مشاور مراجعه کنید.