دور سر نوزاد ده ماهه، نرمال است؟

نگرانم دور سر نوزادم خوب رشد نکرده باشد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دخترم ده ماه تمام است که دور سر موقع تولد 31,5 وزن2900قد 47، الان دور سر 41 است.

پاسخ دکتر رویا طاهری تفتی، فوق تخصص نوزادان:
شما سن دقیق به دنیا آمدن نوزاد را ذکر نکرده اید و ما نمی دانیم که آیا نوزاد سر وقت به دنیا آمده یا خیر. در صورتی که دور سر بدو تولد نوزاد شما کاملا دقیق بوده باشد در حال حاضر دور سر او باید حدود 42 سانت باشد که با توجه به درصد خطای اندازه گیری و اندازه دور سر بدو تولد تقریبا نزدیک به حد نرمال است ولی اگر نوزاد با زایمان سخت به دنیا آمده است یا از نظر سیر تکاملی مانند زمان گردن گیری، سن گرفت اجسام با دست، متوجه شدن اصوات مختلف و متوجه شدن رفتارهای دیگران و غیره عقب باشد و یا زودتر از حد موعد به دنیا آمده است، نیاز به بررسی دارد به همین دلیل شما باید برای بررسی بیشتر به پزشک مراجعه نمایید.