۲۴۰۳۳۶
۱۱۲
۱۱۲

فال شمع روزانه دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳!

فال شمع یکی از روش‌های قدیمی برای پیش‌بینی آینده و سرنوشت است که در آن از شمع و فرم سوختن آن برای تفسیر استفاده می‌شود. و بسیاری از افراد به آن علاقه دارند.

فال شمع روزانه دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳!

فال شمع روزانه دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳!

فال شمع روزانه متولدین فروردین

از مساله ای که باعث ترس و واهمه شما شده یا می شود نگرانی به خودتان راه ندهید چون این مساله یا این موضوع خیلی زودتر از آنچه تصور می کنید ، برطرف خواهد شد.  مراقب یک خسارت مالی یا گم شدن شی در خانه خود باشید. پیشرفت و ترقی فوق العاده ای درباره هدف خود خواهید داشت. در یک شادی قرار خواهید گرفت ، شرکت در جشن یا شادی که شما زیاد بدان تمایل ندارید.رفتن یا نرفتن به این جشن ، به رای و نظر خودتان بستگی دارد. زندگی و آینده فرزند یا فرزندان شما بسیار درخشان خواهد بود و به سعادت و خوشبختی مورد نظر خواهید رسید. همسر شما برای یک ماموریت کاری سفری به خارج از کشور خواهد داشت. در مساله یا موضوعی با شخصی خردمند به مشورت خواهید پرداخت که نتیجه امیدوار کننده و مثبتی برای شما به دنبال دارد.

فال شمع روزانه دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳!

فال شمع روزانه متولدین اردیبهشت

در مسایل عشقی با دقت و مراقبت بیشتری عمل کنید تا نتیجه مطلوب و دلخواه را بدست آورید. دست به کار تجارت و معامله خواهید زد و در این امر بسیار برجسته و دارای ثروت زیادی خواهید شد. خواسته و حاجتی از خداوند دارید که براورده خواهد شد و شما به مراد و مقصود خود خواهید رسید.مطمین باشید. شادی های قلبی شما ، از عشق خودتان روزبروز بیشتر و بیشتر خواهد شد. درباره آنچه نیت شماست و هدفی که دارید ، علیرغم مخالفتی که ممکن است باشد ، شما با مقاومت به پیش خواهید برد. به یک مسافرت داخلی خواهید رفت و خبر و پیغامی به شما می رسد که متعلق به شخص پیام آور است و شما نیز از شنیدن خبری که به او رسیده خوشحال می شوید.

فال شمع روزانه دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳!

فال شمع روزانه متولدین خرداد

فردی حسود ، خود خواه و بد خواه یک حق شما یک بدی و نا مهربانی می کند.اما کاری از پیش نخواهد برد. خوشحالی و هیجان فوق العاده از موضوعی که شما را غافلگیر خواهد کرد. در مساله یا موضوعی با شخصی خردمند به مشورت خواهید پرداخت که نتیجه امیدوار کننده و مثبتی برای شما به دنبال دارد. به یک تولد ، عروسی یا مهمانی با شکوه دعوت خواهید شد. فرصتهایی استثنایی در زندگی در پیش روی شما قرار خواهد گرفت که خودتان از آن تعجب خواهید کرد. نزد شخصی مقام دار و کاردان به کار مشغول خواهید شد که با موفقیت و پیروزی فراوانی همراه خواهد بود. جانب احتیاط را رعایت کنید ، مراقب جوانب کارتان بوده و با اندیشه عمل کنید . بی گدار به آب نزنید.

فال شمع روزانه دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳!

متولدین تیر

با یک فرد جدید دوست و آشنا می شوید و روابط دوستانه خود را گسترش خواهید داد. آن را به فال نیک بگیرید. دیدار و روبوسی با یک یا چند نفر از بستگان یا دوستان نزدیک خواهید داشت. به آموختن حرفه ای جدید خواهید پرداخت. تنوعی در زندگی شما ایجاد خواهد شد به گونه ای که سمت و سوی زندگی شما رو به بهبودی خواهد رفت.و زندگی را با طعمی بسیار شسرین تر از قبل خواهید چشید. زندگی و آینده فرزند یا فرزندان شما بسیار درخشان خواهد بود و به سعادت و خوشبختی مورد نظر خواهید رسید. یک هدیه بزرگ و گران قیمت برای شرکت در یک ضیافت یا مهمانی مجلل خواهید خرید. یک عشق والا و شایسته به شما کمک خواهد کرد تا از برخی حالت های نا مساعد روحی خارج شوید و دلگرمی شما را نسبت به زندگی تان بیشتر خواهد کرد.

فال شمع روزانه دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳!

متولدین مرداد

یک سند یا قرار داد تجاری و قانونی بزرگ را امضا خواهید کرد و با امضای این سند یا قرارداد تغییرات مثبت زیادی را در زندگی خود مشاهده خواهید کرد. یک تلفن یا پیغام یا نامه بسیار خوشحال کننده از شخصی که به او علاقه مندید خواهید داشت و بسیار شاد می شوید. نزد شخصی مقام دار و کاردان به کار مشغول خواهید شد که با موفقیت و پیروزی فراوانی همراه خواهد بود. به مدت یک یا دو هفته شما بسیار سرخوش و شادمان خواهید بود. عشق شما نسبت به یک شخص ، روابط دوستانه و پیمان محبت را میان شما و او محکم تر خواهد ساخت. فردی حسود ، خود خواه و بد خواه یک حق شما یک بدی و نا مهربانی می کند. اما کاری از پیش نخواهد برد. جایی می خواهید بروید. شک و تردید نداشته باشید ،با روی باز و گشاده از شما استقبال خواهد شد.

فال شمع روزانه دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳!

متولدین شهریور

دوری و بی خبر ماندن از کسی شما را آزار می دهد و باعث غم و غصه شما شده است.این دوری به زودی تمام خواهد شد. با یک فرد جدید دوست و آشنا می شوید و روابط دوستانه خود را گسترش خواهید داد. آن را به فال نیک بگیرید. شما شهرت و معروفیت بزرگی در آینده کسب خواهید کرد. یک سند یا قرار داد تجاری و قانونی بزرگ را امضا خواهید کرد و با امضای این سند یا قرارداد تغییرات مثبت زیادی را در زندگی خود مشاهده خواهید کرد. یک هدیه بزرگ و گران قیمت برای شرکت در یک ضیافت یا مهمانی مجلل خواهید خرید. یک تلفن یا پیغام یا نامه بسیار خوشحال کننده از شخصی که به او علاقه مندید خواهید داشت و بسیار شاد می شوید. یک یا دو در بسته یا مشکل برای شما به خوبی با کمک یک شخص و تلاش خودتان بر طرف خواهد شد . نگرانی نداشته باشید.

فال شمع روزانه دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳!

متولدین مهر

در کاری که مربوط به شخص شما نیست مداخله و خود را وارد ماجرا نکنید. به یک سفر سیاحتی یا زیارتی و یا یک سفر توریستی به خارج از کشور خواهید رفت.  صحبت هایی راجع به شخص شما خواهد شد که موجب خشنودی و رضایت قلبی شما خواهد شد. مدتی است سرگردان و پریشان و نا آرام هستید ، نگران نباشید به زودی بر طرف خواهد شد. در مورد مساله ای که احساس نا امیدی و خستگی روحی می کنید ، نگران نباشد زیرا در حال برطرف شدن است. شما شخص بسیار حساسی هستید و از قلب پاکی برخوردارید. خبری که مدت های طولانی در انتظار رسیدن به آن بوده اید به شما خواهد رسید.

فال شمع روزانه دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳!

 متولدین آبان

 

به هدف و مقصودی که دارید ، روز به روز و لحظه به لحظه نزدیک تر خواهید شد. شما در صحبت و گفتگویی خواهید درخشید. در یک مصاحبه اداری -شغلی ، موفقیت ازان شما خواهد شد. خبر و پیغامی به شما می رسد که متعلق به شخص پیام آور است و شما نیز از شنیدن خبری که به او رسیده خوشحال می شوید. به یک تولد ، عروسی یا مهمانی با شکوه دعوت خواهید شد. یک ماجرا یا اتفاق تازه در خانواده شما روی خواهد داد که بسیار خوشایند است. در یک کشمکش و نزاعی مختصر و اندک پیروزی با شخص شما خواهد بود. فرصتهایی استثنایی در زندگی در پیش روی شما قرار خواهد گرفت که خودتان از آن تعجب خواهید کرد.

فال شمع روزانه دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳!

متولدین آذر

 

هفته آینده برای شما بسیار خوب و شادی آفرین خواهد بود. سخت دلی عشقتان شما را می آزارد ، اما او پشیمان خواهد شد و به سوی شما باز خواهد گشت. در ارتباط با نیت خود شادی زیادی خواهیدداشت و رسیدن به این نیت یا خواسته زندگی فردی یا اجتماعی شما را بطوری کلی به سمتی مثبت دگرگون خواهد کرد. کار نیمه تمامی را خیلی زود به اتمام خواهید رساند که از نظر مادی و معنوی سود فراوانی نصیب شما خواهد شد. به یک سفر سیاحتی یا زیارتی و یا یک سفر توریستی به خارج از کشور خواهید رفت. رسیدن به سرمایه ای بزرگ که باید آن را برای انجام کار یا هدف مورد نظر بکار ببرید. از عشق های مجازی و شرارت های آن بر حذر باشید.

فال شمع روزانه دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳!

 متولدین دی

 

از نظر شرایط فیزیکی و جسمی کمی به بیماری و شرایط نا مساعد مبتلا خواهید شد که خیلی زود رفع خواهد شد.و جای آن را سلامتی و تندرستی کامل خواهد گرفت. خبر و پیغامی به شما می رسد که متعلق به شخص پیام آور است و شما نیز از شنیدن خبری که به او رسیده خوشحال می شوید. در مورد نیت قلبی تان شادی زیادی به شما روی خواهد آورد. از مساله ای که باعث ترس و واهمه شما شده یا می شود نگرانی به خودتان راه ندهید چون این مساله یا این موضوع خیلی زودتر از آنچه تصور می کنید ، برطرف خواهد شد. ک بسته محتوی سوغات و یا هدیه از دست یکی از دوستان و یا نزدیکان خود دریافت خواهید کرد. به مدت یک یا دو هفته شما بسیار سرخوش و شادمان خواهید بود. موفقیت شما بواسطه تلاش و کوشش خودتان حتمی و صد درصد خواهد بود.

فال شمع روزانه دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳!

متولدین بهمن

 

یک تلفن یا پیغام یا نامه بسیار خوشحال کننده از شخصی که به او علاقه مندید خواهید داشت و بسیار شاد می شوید.  رسیدن به سرمایه ای بزرگ که باید آن را برای انجام کار یا هدف مورد نظر بکار ببرید. یک کادو دریافت می کنید. ممکن است عطر یا ادکلون باشد. از عشق خود پیروزی و موفقیت و شادی نصیبتان خواهد شد. برای کسالتی مختصر از نظر جسمی یا روحی ،به نزد پزشک خواهید رفت. برای انجام کاری قانونی به نزد وکیل تا قاضی خواهید رفت.  در یک شادی قرار خواهید گرفت ، شرکت در جشن یا شادی که شما زیاد بدان تمایل ندارید.رفتن یا نرفتن به این جشن ، به رای و نظر خودتان بستگی دارد. شخصی ممکن است در یکی از کار هایی که شما انجام می دهید ، ایراد یا انتقادی نسبت به کار شما داشته باشد که باید به راحتی آن را پذیرا باشید.زیرا این موضوع به نفع شما خواهد بود، نه ضرر و زیان شما.

فال شمع روزانه دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳!

متولدین اسفند

 

خبر و پیغامی به شما می رسد که متعلق به شخص پیام آور است و شما نیز از شنیدن خبری که به او رسیده خوشحال می شوید. کودک یا بچه ای در کنارتان یا نزدیکانتان هست ، به او کمک کنید تا نسبت به شما و مسایل اطرافش حس بهتری داشته باشد. در مساله یا موضوعی با شخصی خردمند به مشورت خواهید پرداخت که نتیجه امیدوار کننده و مثبتی برای شما به دنبال دارد. شخصی در حق شما بدی و شرارتی خواهد کرد . اما شما او را مورد عفو و بزرگواری خود قرار خواهید داد. یک دلواپسی و نگرانی از شما می گذرد. خدا به شما کمک خواهد کرد.  شما در زندگی فردی و اجتماعی خود در مسیر روشنی قرار خواهید گرفت. پیغامی که حامل شادی و سعادت فراوان برای شماست ، به شما خواهد رسید.فال شمع روزانه دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳!

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

مشاوره ویدیویی

  • اخبار داغ
  • جدیدترین
  • پربیننده ترین
  • گوناگون
  • مطالب مرتبط

  برای ارسال نظر کلیک کنید

  لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

  از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

  لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

  در غیر این صورت، «نی نی بان» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.