دلیل شیر نخوردن نوزاد

سلام دخترم 4 ماه دارد و شیر نمی خورد. شیرهایش به ترتیب نان 1 و H وان و الان گی گوز است.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دخترم 4 ماهه را تمام کرده است و شیر نمی خورد. شیرهایش به ترتیب نان 1 و H وان و الان گی گوز است. چاره کار چیست؟

پاسخ دکتر سعیده فراتی، متخصص اطفال:
شیر نخوردن نوزاد موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه کرد. در صورتی که وزن گیری نوزاد هم کم باشد حتما باید به پزشک مراجعه کنید تا آزمایش های لازم داده شود و مشکل فرزند شما مشخص شود. با مشخص شدن مشکل او می توان درمان آن را شروع کرد. شیر نخوردن نوزاد می تواند خطرناک باشد و پیامدهایی مانند افت قند، تشنج و کم وزنی را در پی داشته باشد.