تربیت فرزند از چند سالگی شروع میشود؟

بهترین زمان برای تربیت کودکان، سالهای اولیه کودکی است، در سنین پیش دبستانی، بچه ها کارهای عادی روزمره و مهارت نظم و انضباط را که لازمه زندگی است، به راحتی یاد می گیرند.
 بهترین زمان برای تربیت کودک، سالهای اولیه زندگی است، در سنین پیش دبستانی، بچه ها کارهای عادی روزمره و مهارت نظم و انضباط را که لازمه زندگی است، به راحتی یاد می گیرند. همه ما دوست داریم فرزندانمان از ما حرف شنوی داشته باشند، وقتی فریاد بزنیم که بایست! نرو وسط خیابان؛ توقع داریم کودکمان اطاعت کند. اگر به کودکمان می گوییم برو مسواک بزن، بخواب، توقع داریم بدون هیچ بحثی این کار را انجام دهد. بسیاری از مواقع وادار کردن بچه ها به کارهایی که به نفعشان است، دشوار می شود.
 بهترین زمان برای تربیت کودکان، سالهای اولیه کودکی است، در سنین پیش دبستانی، بچه ها کارهای عادی روزمره و مهارت نظم و انضباط را که لازمه زندگی است، به راحتی یاد می گیرند.

 روشهای کلی وجود داردکه در همه شرایط مفید است که این شرایط عبارت اند از
1- برخورد مثبت داشته باشید.
2- با کودکان خود صحبت کنید.
3- فرزندان خود را راهنمایی کنید.
4- اشیاء مخرب را از دسترس کودکان دور کنید.
5- فرزند خود را برای حضور در جمع آماده کنید.
6- عزت نفس کودکان را از بین نبرید.
7- به کودک کمک کنید که کمی جلوتر را ببیند.
8- از بردن کودک به محلی که برای او مشکل ساز است دوری کنید.
9- به مراحل رشد او توجه کنید.
10- گاهی بعضی امور را به کودک یاد آوری کنید.
11- هنگام فرمان دادن به کودک، از دستورات واضح و روشن استفاده کنید.
12- علت انجام هر کاری را برای کودک توضیح دهید.