دلیل نابینایی نوزادان نارس

در صورت مراجعه دیر هنگام و درمان با تاخیر نوزادن در سه تا چهار هفته اول تولد این بیماری منجر به نابینایی نوزاد می‌شود.
رتینوپاتی نوزادان نارس اگر سه تا چهار هفته نخست مورد ارزیابی پزشک معالج قرار بگیرد نوزادان نارس را از چنگال نابینایی نجات می‌دهد.

احد خوش زبان مسئول فراهم‌آوری سلول‌های بنیادی بیمارستان فارابی افزود: نوزدان نارس دچار نوعی بیماری چشمی می‌شوند که به دلیل آسیب دیدن شبکیه و در اثر تنظیم نبودن اکسیژن محفظه نگهداری و وزن و سن جنینی کم نوزاد بروز می‌کند.

وی گفت: در صورت مراجعه دیر هنگام و درمان با تاخیر نوزادن در سه تا چهار هفته اول تولد این بیماری منجر به نابینایی نوزاد می‌شود.  وی ضمن هشدار به والدین نوزادان نارس افزود: شنیده می‌شود که برخی از والدین نسبت به این ضرورت کم توجهی می‌کنند و ممکن است نوزاد با غلظتی کوچک درگیر تاریکی مطلق شود.

وی گفت: لازم است زمانی که نوزادان نارس در بخش مراقبت‌های ویژه قرار دارند، مقدار اکسیژن محفظه‌های نگهداری آن درصد خاصی داشته باشد و این نوزادان تحت معاینه چشم پزشکی قرار بگیرند.


منبع: باشگاه خبرنگاران