تنبلی تخمدان در زنان، یک سونوگرافی مشخصش میکنه؟

منظور از ماتریکس تخمدانها افزایش یافته یعنی تنبلی تخمدان؟
سوال مخاطب نی‎‎نی‎‎بان: منظور از ماتریکس تخمدانها افزایش یافته یعنی چه؟

پاسخ دکتر مارال بالشی، متخصص زنان و زایمان:
ماتریکس تخمدان یعنی احتمال اینکه تخمدان شما کیست ریز داشته باشد و به عبارتی پلی کیستیک باشد در شما وجود دارد اما به صرف جواب سونوگرافی نمی توان نتیجه گرفت که تخمدان شما پلی کیستیک است. باید دید آیا اضافه وزن دارید؟ آیا بدن و صورت شما پرمو است؟ آیا قاعدگی شما نامنظم است؟ آیا اکنه و پوست چرب دارید؟ باید از نزدیک مورد معاینه پزشک قرار بگیرید که مشخص شود آیا دچار تنبلی تخمدان هستید یا خیر. اما اگر هیچکدام از این علائم را نداشتید به صرف جواب سونوگرافی نمی توان نتیجه گرفت دچار تنبلی تخمدان هستید و نیازی به نگرانی نیز وجود ندارد.