دادن شربت روی به نوزاد، لازمه؟

به علت نگرفتن وزن در روزهای اول و بنا به تجویز پزشک علاوه بر شیر خودم روزی سه وعده شیر خشک 120 سی سی می خورد.
سوال مخاطب نی‎‎نی‎‎بان: نوزادم با وزن 4.100 و قد 51 به دنیا آمد و در 3.5 ماهگی دارای وزن 6.200 و قد 65 است. به علت نگرفتن وزن در روزهای اول و بنا به تجویز پزشک علاوه بر شیر خودم روزی سه وعده شیر خشک 120 سی سی می خورد. تا کی باید دادن شیر خشک را ادامه دهم؟در ضمن متخصص اطفال برایش شربت روی روزی 2 سی سی تجویز کرده. به نوزادم بدهم؟

پاسخ دکتر معصومه شهابی، متخصص اطفال:

نوزادان در از زمان بدو تولد تا 3 ماهگی باید  30 گرم در روز و 200 گرم در هفته وزن گیری داشته باشد در غیر این صورت نیاز به اقداماتی برای افزایش وزن گیری است. اگر نوزاد شما در روال نرمال وزن گیری قرار گرفت، می توانید بیشتر بر شیر خودتان به عنوان تغذیه نوزاد تمرکز کنید. البته این باید پس از تایید متخصص از وضعت نرمال وزن گیری نوزاد باشد. اگر متخصص این دارو را برای نوزاد تجویز کرده است، حتما مصرف شود توجه کنید تا برای پیشگیری از عوارض زیاده روی در روی میزان مصرف را با توجه به تجویز پزشک استفاده کنید.