واکسن شش ماهگی، پیشگیری از درد

پماد پیروکسیکام روی پای نوزاد قبل از زدن واکس تاثیری داره؟
سوال مخاطب نی‎‎نی‎‎بان: پسرم آخر پنج ماهگی شه. برای واکسن شش ماهگیش پماد پیروکسیکام روی پاهاش قبل از زدن واکس بزنم تاثیری داره؟

پاسخ دکتر فرزاد وفایی، متخصص اطفال:
خیر پماد پیروکسیکام در رابطه با درد نوزاد تسکین خاصی ایجاد نمی کند واکسن را باید مواظب بود که خونریزی و التهاب ایجاد نکند و بعد از آن هم کودک دچار تب شدید نشود. توصیه من این است که نیم ساعت قبل از اینکه نوزاد را برای واکسن می برید به او قطره استامینوفن بدهید و همینطور وقتی واکسن زد هر چهار ساعت یکبار به او قطره را بدهید. این قطره هم تب را کنترل می کند و هم باعث کاهش درد می شود. بعد از واکسن زدن هم دقت کنید که حوله گرم برای نوزاد استفاده نکنید بلکه حوله خنک یا سرد برای او بکار ببرید به این دلیل که حوله گرم خونرسانی را به آن منطقه زیاد می کند، در حالی که خود واکسن خون رسانی را زیاد کرده است باعث تورم بیشتر خواهد شد.