دادن مولتی ویتامین به نوزاد، چند قطره در روز؟

مقدار قطره مولتی ویتامین چند قطره در روز برای یک نوزاد 5ماهه است؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: مقدار قطره مولتی ویتامین چند قطره در روز برای یک نوزاد 5ماهه است چون در 15روزگی دکتر ده قطره تجویز کرده بود.

پاسخ دکتر رویا طاهری تفتی،‌ فوق تخصص نوزادان:
قطره مولتی ویتامین 25 قطره و یا قطره ویتامین آ+د روزی یک سی سی کافی است البته شما باید میزان آن را با توجه به سن و وزن نوزاد خود تغییر دهید که این تغییر تنها باید زیر نظر متخصص نوزادان انجام شود.