قد و وزن مناسب بچه 18ماهه

دخترم ١٨ ماهه است، حدود ١٠ کیلو وزنش و ٨٤ قدش و ٤٧/٥ دور سرش است. از نظر رشد چطوره؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دخترم وزن تولدش ٢٨٠٠ و قدش ٥١ و دور سرش ٣٥ بود. الان که ١٨ ماهه است، حدود ١٠ کیلو وزنش و ٨٤ قدش و ٤٧/٥ دور سرش است. از نظر رشد چطوره؟ خیلی بی اشتها است.

همراه عزیز؛ با تشکر از ارسال سوال، پاسخ تان را می توانید از اینجا و اینجا و اینجا بخوانید.