2254
کد: 104157
02 اسفند 1396 - 11:33
فرزندم از روی عادت دستش را داخل شورتش می گذارد . این مسئله مرا واقعا ناراحت می کند!
فرزندم از روی عادت دستش را داخل شورتش می گذارد . این مسئله مرا واقعا ناراحت می کند. چگونه مانع از این کار شوم ؟

فکر کنید .
بیشتر بچه ها در مرحله ای از رشد ، الت جنسی خود را کشف می کنند ،درست همان طور که دیگر قسمت های بدن خود را کشف می کنند . در مورد این مسئله خصوصی باید رفتار های مناسب راب ه بچه ها آموخت .

راه حل ها
۱- اگر فرزندتان دستهایش را داخل شلوارش کرد ، به او بگویید که این کار را نکند . به او بگویید نباید این کار را در برابر دیگران انجام دهد . بعد ،توجه او را به فعالیتی دیگر جلب کنید . بعضی بچه ها،قسمت های خصوصی بدن خود را در حمام بخوبی نمی شویند و این امر باعث خشکی یا جوش های پوستی می شود .بررسی کنید و ببینید آیا او از جوشی که باعث خارش می شود ، رنج می برد یا خیر.

۲- بعضی بچه ها ، هنگامی که در برابر تلویزیون خسته و کسل می شوند ، خود ارضایی می کنند . در این صورت مدت زمان تماشای تلویزیون را محدود کنید و وقتی در حال تماشات ، خوراکی یا چیزی برای سرگرمی به او بدهید تا در حال تماشای تلویزیون با آن بازی کند . می توانید هنگام تماشای تلویزیون ، کنارش بنشینید . بهرتین کار این است که حتی اشاره ای در مورد مسئله به او نکنید که این تغییر در برنامه ی روزانه ناشی از عادت او بده است . پس از چند هفته ، این عادت از بین خواهد رفت

۳- اگر فرزندتان در حالت خود ارضایی به خواب رفته است ،برنامه ی خواب او را تغییر دهید . کتابی برایش بخوانید و وقتی چراغ را خاموش می کنید ، در اتاق بمانید و به ارامی با او صحبت کنید یا پشتش راب مالید وقتی او به خواب رفت ، می توانید اتاق را ترک کنید .

۴- اگر نگرشی مذهبی ،خود ارضایی را نهی می کند ،به تنبیه کودک متوسل نشوید وبرای منع او از این کار ، باعث شرمندگی او نشوید .این کارنتیجه ای معکوس می دهد و فرزندتان را مجبور می کند به پنهان کاری این کار و احساس گناه و شرمندگی می کند. . با ارامش تمام ، احساسات خود با حرفهایی در حد درک او ،مطرح کنید . به او بگویید تمایل به خود ارضایی امری طبیعی است اما افکار و احساسات خود را در این مورد که چرا حس میکنید نباید این کار را انجام دهد ،به او بگویید .

۵- کتابی شدر مورد جنسیت و رشد بخرید . ابتدا خودتان آنرا بخوانید،زیرا مطالب زیادی هستند که شاید فراموش کرده باشید و یا بعضی از آنها را ندانید . در فرصتی مناسب را به کودک بدهید تا بخواند . به او بگویید برای پاسخ به هر سوالی آماده هستید ؟


مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: