تغذیه با شیر مادر، تاثیر بر بینایی نوزاد

در شیر مادر وجود ماده ای به اسم آراشیدونیک اسید وجود دارد که باعث تقویت بینایی در نوزاد می شود.
شیرمادر همانطوریکه میدانیم دارای فواید بسیاری است و برای نوزاد فایده دارد. جدیدا محققان در آخرین تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که در شیر مادر وجود ماده ای به اسم آراشیدونیک اسید وجود دارد که باعث تقویت بینایی در نوزاد می شود.

سیستم بینایی نوزاد
دکتر عباس عظیمی خراسانی عضو مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد نقش شیر مادر را در رشد و تکامل سیستم بینایی نوزاد موثر عنوان کرد.

شیرمادر حاوی اسیدهای چرب docosahexaenoic acid DHA) و اسید آراشیدونیک (AA) می باشد و DHA از ترکیبات اصلی شبکیه بوده و وجود آن در شیر مادر باعث افزایش حدّت بینایی شده و در نوزادان نارس که در معرض خطر آسیب به شبکیه ناشی از نارسی میباشند وجود همین اسید چرب موجود در شیر مادر مانع از آسیب رساندن اکسیژن به شبکیه شده و شانس ایجاد این مشکل را کم می کند.

یکی از موارد تاثیر گذار شیر مادر در نوزاد، رشد و تکامل سیستم بینایی است که پس از تولد به تکامل می رسد و به همین دلیل است که همکاران اپتومتری کشور همواره بر تغذیه نوزادان با شیر مادر تاکید می کنند.


منبع: طب بوک