حالت تهوع در بارداری، نشانه خوبیست؟

درمان تهوع و استفراغ صبحگاهی آن است که هیچ گاه معده تان را خالی نگذارید و گاهی چند عدد بیستکویت خشک بخورید.
تهوع و استفراغ می تواند نشانه های اول بارداری شما باشد و معمولاً تهوع و استفراغ دوران بارداری تا دوازده هفته ی اول بارداری ادامه دارد. البته خوب است بدانید که تهوع و استفراغ صبحگاهی می تواند نشانه ی خوبی باشد چرا که نشانه دهنده این است که سطح «HCG» در همه ی بد ن افزایش یافته و بارداری در حال پیشرفت است.

درمان تهوع و استفراغ صبحگاهی آن است که هیچ گاه معده تان را خالی نگذارید و گاهی چند عدد بیستکویت خشک بخورید. قرار داد ن آن ها کنار رختخواب و خورد ن یکی دو عدد قبل از بلند شد ن از رختخواب یکی از بهترین کارها برای کاهش تهوع و استفراغ صبحگاهی است.

مصرف ویتامین ها نیز در دوران بارداری می تواند سبب تشدید تهوع و استفراغ برای بعضی مادران شود. بنابراین ویتامین ها را با معده ی خالی مصرف نکنید. خیلی اوقات وقتی این ویتامین ها بعد از غذا خورده شود، تهوع و استفراغ کاهش می یابد.


منبع: آکاایران