مادران شاغل شیرده، توصیه‌های مهم

مدتی پیش از شروع به کار مجدد، پس از هر بار شیردادن بهتر است بقیه ی شیر را دوشیده و با رعایت اصولی که ذکر می شود در یخچال یا فریزر نگهداری کرد.
توصیه های لازم برای حفظ و تداوم شیردهی مادران شاغل
1- تغذیه انحصاری با شیر مادر باید برحسب میل و تقاضای شیرخوار در تمام مدت مرخصی زایمانی ادامه یابد و با این تصور که زمان رفتن به سر کار نزدیک است، نباید شیرخوار را با بطری و شیر مصنوعی آشنا کرد.

2- مدتی پیش از شروع به کار مجدد، پس از هر بار شیردادن بهتر است بقیه ی شیر را دوشیده و با رعایت اصولی که ذکر می شود در یخچال یا فریزر نگهداری کرد.

3- هر زمان که مادر در منزل حضور دارد، کودک را به مقدار و دفعات بیشتری با شیر خود تغذیه کند(شب ها، روزهای تعطیل)

4- هنگامی که از شیرخوار دور است، اجازه ندهد او را با بطری تغذیه کنند. صبح قبل از خروج از خانه، کودک را با شیر خود تغذیه کند و بقیه ی شیر را بدوشد و در یخچال بگذارد تا برای وعده ی بعد با قاشق و یا فنجان به او بدهند.

5- تغذیه تکمیلی شیرخوار را زودتر از موعد(قبل از 6ماهگی) شروع نکند.

6- غیر از هنگامی که در محل کار است، شیرخوار را ترک نکند و همیشه او را همراه خود داشته باشد و برحسب میل و تقاضایش با شیر مادر تغذیه کند.

7- شیر خود را هر 3 ساعت یک بار بدوشد. این کار برای تداوم شیردهی بسیار مهم است. می تواند شیر دوشیده شده را در محل خنک نگهداری کند و برای تغذیه شیرخوار به منزل بیاورد. تخلیه پستان ها، تولید شیرمادر را افزایش می دهد.

8- غذای مغذی مختصری(بین وعده های اصلی) در محل کار مصرف کند.

9- به قدر کافی بخورد و بیاشامد.

10- از تجربیات دیگر زنان شاغل که شیر می دهند، استفاده کند.


منبع: آکاایران