شیر دادن به نوزاد، افزودن غلات درسته؟

افزودن غذاهای جدید و زودتر از موعد مقرر احتمال حساسیت نوزاد را نسبت به مواد غذایی افزایش می‌دهد.
پزشکان و متخصصان تغذیه نوزاد با افزودن هر نوع غلات یا غذای جامد به شیشه شیر نوزاد مخالف هستند.

تغذیه نوزاد
غذاهای جامد مانند غلات عموما به هیچ شکلی و تا زمانی که کودک ۵ یا ۶ ماهه نشده است توصیه نمی‌گردد. افزودن غذاهای جدید و زودتر از موعد مقرر احتمال حساسیت نوزاد را نسبت به مواد غذایی افزایش می‌دهد. زیرا پیش از موعد سیستم گوارشی وی به اندازه کافی رشد نکرده تا بتواند با این نوع مواد غذایی به طور مناسب کنار بیاید.

توصیه:
در ماه‌های اولیه از شیر مادر یا شیر خشک استفاده گردد. گذشته از این غلات باعث نمی‌شوند که نوزادان در طول شب بخوابند زیرا ظرفیت معده آنها در مقایسه با نیازهای تغذیه‌ای آنان به حدی کم و کوچک است که واقعا به میزان کالری‌ای که هر چند ساعت از طریق شیر خوردن به آنها می‌رسد، نیاز دارند.

شب بیداری نوزاد
متخصصان در مورد نوزادانی که در طول شب بیدار هستند توصیه می‌کنند که شیر دهی به آنها در نور ضعیف و بدون هیچ گونه بازی و شوخی انجام گیرد. این کار به نوزاد کوچک کمک می‌کند تا آرام گرفته و بخوابد.

منبع: آکاایران