عوارض خود ارضایی چیست؟

آیا خودارضایی ضرر دارد یا نه؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: در مورد خودارضایی توضیحاتی بدید که آیا ضرر دارد یا نه؟

همراه عزیز؛ با تشکر از ارسال سوال، پاسخ تان را می توانید از اینجا و اینجا و اینجا و اینجا بخوانید.