تخمک کی آزاد میشود؟

چند روز بعد از سونوگرافی روز دوازدهم سیکل و وجود فولیکول مناسب تخمک آزاد میشه؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: چند روز بعد از سونوگرافی روز دوازدهم سیکل و وجود فولیکول مناسب تخمک آزاد میشه؟

پاسخ دکتر مرجان قاجار، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی:
دوست عزیز معمولا تخمک بعد از اینکه به سایز 18 میلی می رسد طی یک یا دو روز آینده آزاد می شود. اگر تحت نظر متخصص هستید ممکن است متخصص برحسب سایز فولیکول آمپول آزاد سازی برای شما تجویز کند که در این صورت تخمک 36 ساعت بعد آزاد می شود. ولی اگر به خود فولیکول فرصت آزاد سازی بدهیم یک تا دو روز آزاد می شود.