جفت در سه ماه اول، کی دیده میشود؟

دکترم گفت جفت بزرگتر از ساک هست. چه خطری داره؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: 3 هفته هست باردارم. بعد از ۲روز لکه بینی رفتم سونوگرافی، دکترم گفت جفت بزرگتر از ساک هست. چه خطری داره؟

پاسخ دکتر آفت دنیوی، متخصص زنان و زایمان:
دوست عزیز در سه هفتگی ساک بارداری به زور معلوم می شود و جفت در این سن از  بارداری دیده نمی شود، حتما سونو را دو هفته دیگر تکرار کنید و تحت نظر متخصص باشید.