داروی آزیترومایسین برای نوزادان، مورد تایید است؟

نوزادم هنوز یک ماهش نشده و سرفه زیادی می کند، چرا؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسرم 26 روزشه. یک هفته است بهش آزیترومایسین دادم اما بازم در روز، ده تا سرفه می کنه و خس خس سینه داره. تب نداره و فقط سر ظهر تب زیر بغلش نهایتا 37.3 میشه، دلیلش چیست؟

پاسخ دکتر بهروز باوریان، متخصص اطفال:
شما نباید داروی آزیترومایسین را به نوزاد خود می دادید چرا که این دارو با سرفه کردن نوزاد هیچ ارتباطی ندارد و از آنجایی که سرفه کردن در نوزادان اهمیت بالینی دارد و زیر یک ماه هر گونه مشکلی که نوزاد پیدا کند برای ما خیلی مهم است، به شما توصیه می کنم که حتما نوزاد خود را برای معاینه های بیشتر و دقیق تر به متخصص نوزادان ببرید شاید لازم باشد که نوزاد را بستری کنند.