اندازه فولیکول برای بارداری، چقدر مناسب است؟

لتروزول و گلوکفاژ و دوفاستون مصرف کردم. دکترم گفت این ماه حتما باردار می شی ولی نشدم.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من لتروزول و گلوکفاژ و دوفاستون یک ماه مصرف کردم. ماه دوم فولیکول ۱۷، روز ۱۶ قاعدگی داشتم. در ضمن من تخمک گذاریم روز ۲۱ قاعدگی است. آمپول hcj دو تا ۵۰۰۰ روز ۱۹ تزریق کردم. دکترم گفت این ماه حتما باردار می شی ولی نشدم. چی کار کنم؟

پاسخ دکتر نوشین نظری، متخصص زنان و زایمان:
دوست عزیز، باید بدانید قدرت باروری انسان در تمام دنیا یکسان است و در بهترین حالت بین بیست تا بیست و پنج درصد است. علی رغم نرمال بودن همه شرایط تخمدان و رحم شما، برای باردار شدن در هر ماه فقط بیست و پنج درصد شانس موفقیت بارداری وجود دارد. بنابراین باید مجددا به پزشک مراجعه کنید و دستورات ماه بعد خود را گرفته و برای بارداری منتظر باشید.