درباره تخمک گذاری زنان، نکاتی مهم

علل عملکرد ضعیف شدن جسم زرد چیست؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان:علل عملکرد ضعیف شدن جسم زرد چیست؟

پاسخ دکتر مرجان قاجار، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی:
دوست عزیز افرادی هستند که بعد از اینکه تخمک گذاری اتفاق می افتد سطح کافی از پروژسترون را ندارند که بارداری این افراد با سقط جنین همراه است و اغلب نزدیک به پریود بعدی لک بینی دارند. این افراد باید با تشخیص پزشک قرص پروژسترون مصرف کنند.