تغذیه نوزادان مادران شاغل، راهنمایی کنید

من پرستارهستم و پسرم 4.5 ماهه می شود، شرایط کاری من سه شیفت شب درهفته است. برای تغذیه پسرم در نبود خود چه کنم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من پرستارهستم و شروع به کار مجدد من زمانی است که پسرم 4.5 ماهه می شود، شرایط کاری من سه شیفت شب درهفته است. برای تغذیه پسرم در نبود خود چه کنم؟

پاسخ دکتر محمد حسن خسروی فارسانی، متخصص اطفال:
اگر امکان دوشیدن شیر ونگهداری در یخچال باشد، بهترین گزینه خواهد بود. زیرا بهترین غذا برای کودک شیر مادر هست. ولی در صورت عدم کفایت شیر مادر، می توانید از شیر خشک در ساعات غیبت مادر استفاده کنید. استفاده از غذای کمکی فعلا زود است. غذای کمکی از 6 ماه به بعد برای نوزادان توصیه می شود.