مراحل رشد فولیکول، چند بار سونوگرافی نیازه؟

شش ماه است اقدام به بارداری کرده ام. سایز فولیکولم 16-17 است. علت باردار نشدنم چیست؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: 34ساله هستم و 4 سال است که ازدواج کردم. تقریبا 6ماه است که اقدام به بارداری کرده ام و به فرمایش دکترم  قرص لتراکس 2.5 در سه دوره داده است و طبق سونوگرافی داخلی فلیکول 16_17داشتم .علت باردار نشدنم چیست؟

پاسخ دکتر طاهره آقاسیان، متخصص زنان:
شما باید بررسی های کافی را انجام دهید. سایز فولیکول شما خوب است اما کافی نیست. فولیکول شما در حال رشد است تا تخمک شما به سلول باروری تبدیل شود. اما چون رشدش کافی نیست، نیاز به هورمونی هست که تقویت تخمک را انجام دهد. سونوگرافی که شما انجام داده اید کافی نیست. باید چند روز متوالی سونوگرافی کنید. معمولا ما از روز 12 سیکل به مدت 3-4 روز به بیمار توصیه می کنیم که اگر وضع مالی مناسبی دارد متوالی سونوگرافی کند و اگر توانایی ندارد یک روز درمیان انجام دهد. علت این کار هم این است که در این مدت سونوگرافی فولیکول در یک شب به سایز دلخواه می رسد و ما به بیمار توصیه می کنیم 12 تا 24 ساعت بعد برای حاملگی نزدیکی داشته باشد. امکان هم دارد در طول مدتی که سونوگرافی انجام شده است، فولیکول پاره شود و به هدر برود. به همین دلیل توصیه بر سونوگرافی متوالی است.