چگونگی تشخیص بارداری دوقلو، روش‌های دقیق

تشخیص چند قلویی ممکن است در اوایل بارداری انجام شود، به‌خصوص در صورتی که از شیوه‌های باروری استفاده شده باشد.
 بسیاری از زنان این احتمال را می‌دهند که بارداری چند قلویی دارند، به‌خصوص در صورتی که پیش از این بارداری داشته‌اند.

تشخیص چند قلویی ممکن است در اوایل بارداری انجام شود، به‌خصوص در صورتی که از شیوه‌های باروری استفاده شده باشد. علاوه بر سابقه پزشکی کامل و معاینات بالینی، با روش‌های زیر نیز ممکن است تشخیص انجام شود:

آزمایش خون بارداری:
سطح گنادوتروپین جفتی انسانی ممکن است در بارداری چند قلویی خیلی بالا باشد.

آلفا فتو پروتئین:
مقدار پروتئینی که توسط کبد جنین آزادشده و در خون مادر یافت می‌شود، ممکن است زمانی که بیش از یک جنین پروتئین تولید می‌کنند، بالا باشد.

اولتراسوند:
تکنیک تصویر برداری تشخیصی که از امواج صوتی با فرکانس بالا و یک کامپیوتر استفاده می‌کند تا تصاویری از رگهای خونی، بافتها، و اندام‌ها ایجاد کند.

 اولتراسوند برای دیدن اندام‌های درونی زمانی که در حال کار کردن هستند استفاده می‌شوند و جریان خون در رگهای مختلف را با استفاده از ترانسدیوسر (مبدل صوتی) واژنی، به‌خصوص در اوایل بارداری، یا با ترانسدیوسر شکمی در اواخر بارداری ارزیابی می‌کند.
منبع: 5040