طول دهانه رحم باید چقدر باشد؟

در سونوگرافی طول دهانه رحمم سی بود، در سونوگرافی شش هفتگیم سی و شش و در دوازده هفتگیم سی و دو بود. خطر ناک است؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: بیست و هفت سالمه و دو سال و سه ماهه ازدواج کردم. در هفته بیستم بارداری اولم هستم. در سونوگرافی  طول دهانه رحمم سی بود. البته در سونوگرافی شش هفتگیم طول دهانه رحمم سی و شش و در سونو دوازده هفتگیم سی و دو بود و دکتر فقط  بهم گفت باید فعالیت زیاد نداشته باشم. لطفا بهم بگید وضعیتم خطرناکه؟

پاسخ دکتر نسترن تیجری مفرد، کارشناس مامایی:
دوست عزیز، نگران نباشید. توصیه به استراحت در بارداری طبیعی است و الزاما به معنای وجود مشکل خاصی نیست بنابراین نیازی نیست نگران باشید. اگر طول دهانه رحم زیر سی سانت باشد مشکل دارد و خطرناک است. پس نگران نباشید زیرا نگرانی و استرس بدترین سم در دوران بارداری برای مادر و جنین است.