چه زمانی جنین در سونوگرافی دیده می شود؟

برای اینکه جنین در بارداری دیده شود کدام سونوگرافی را انجام دهم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من هفته هفتم بارداری هستم و رفتم سونوگرافی که گفتن ساک قابل مشاهده است و از جنین خبری نبود و برام سونوگرافی واژینال نوشته؛ خیلی ترسیدم چی میشه؟

پاسخ دکتر آزیتا محمدی نژاد،‌ متخصص زنان و زایمان و نازایی:
شما می توانید از طریق سونوگرافی واژینال که یکی از سونوگرافی های دقیق در دوران بارداری است برای بررسی وضعیت جنین استفاده کنید. جای نگرانی وجود ندارد و معمولا در این سونوگرافی جنین قابل مشاهده است البته مهارت کسی که شما را سونوگرافی می کند هم در تشخیص دادن وجود جنین بسیار مهم است. اگر جنین در این سونوگرافی دیده نشده باید دو هفته دیگر مجدد سونوگرافی را تکرار کنید که حتما در سونوگرافی بعدی جنین دیده خواهد شد.