استحمام در دوران قاعدگی، مانعی ندارد؟

چرا تو دوران قاعدگی نباید حمام رفت؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: چرا تو دوران قاعدگی نباید حمام رفت؟ چرا وقتی تو دوران قاعدگی حمام می ریم میزان خون ریزی به مقدار قابل توجهی کم میشه؟ من متاهلم میگن برای خانم های متاهل خوب نیست!

پاسخ دکتر رقیه شمسایی، متخصص زنان و زایمان:
اینکه شما می گویید نباید در روزهای قاعدگی حمام رفت را قبول ندارم و علم پزشکی نیز با قطعیت این مورد را تایید نمی کند. از طرف دیگر اینکه خونریزی با حمام رفتن کم شود نیز در بعضی اشخاص اینگونه است و در بعضی خیر و به فیزیولوژی بدن هر کس ارتباط دارد.