درمان عفونت واژن، چگونه؟

من برای عفونتم از کلوتریمازول واژینال استفاده کردم همیشه بعد از استفاده صبح دچار ترشحات سفید می شدم.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من برای عفونتم از کلوتریمازول واژینال استفاده کردم همیشه بعد از استفاده صبح دچار ترشحات سفید می شدم اما این دفعه موقع استفاده هیچ ترشحی از من خارج نشد آیا طبیعی است؟

پاسخ دکتر زینب السادات موسوی فخر، متخصص زنان و زایمان:
اینکه بعد از استفاده از این دارو ترشح داشته اید احتمالا اثر همین دارو و ترشح همین ژل بوده که از بدن شما خارج می شده است. و احتمالا این بار این ژل را داخلی تر استفاده کرده اید که ترشحی از بدن تان خارج نشده است، در هر صورت مشکلی از این بابت وجود ندارد.