علت بزرگ شدن پستانها، خانم‎ها بخوانند

کمرم درد می کند گاهی هم زیر دلم و سینه هایم متورم و دردناک شده. آزمایش بتا هم عدد 27است.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من 27 خرداد پریود شدم و 2؛ 4؛ 6تیر اقدام داشتم. الان کمرم درد می کند گاهی هم زیر دلم و سینه هایم متورم و دردناک شده. آزمایش بتا هم عدد 27است. اما هنوز پریودم به تاخیر نیفتاده پریودهایم نامنظم هست. آیا عدد 27نشانه بدی است؟ چه مشکلی وجود دارد؟

پاسخ دکتر زینب السادات موسوی فخر، متخصص زنان و زایمان:
عدد بالای 20 را مثبت در نظر می گیریم. ممکن است در اوایل بارداری باشید تا زمان پریودتان منتظر شوید و اگر باردار نشدید تست بتا بدهید تا مشخص شود باردار هستید یا خیر.