تنبلی تخمدان در زنان، وقتی پریود منظم است

از کجا میتوانم بدانم که تنبلی تخمدان دارم یا خیر؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان:از کجا میتوانم بدانم که تنبلی تخمدان دارم یا خیر؟باوجودی که سیکل منظم 28 روزه قاعدگی دارم؟

پاسخ دکتر فریبا محقق حضرتی، متخصص زنان و زایمان:
دوست عزیز اگر سیکل قاعدگی شما منظم است و تخمک گذاری دارید، تنبلی تخمدان ندارید، بهتر است برای اطمینان بیشتر به متخصص مراجعه کنید تا معاینه و بررسی شوید و در صورت نیاز آزمایش هورمونی و سونو انجام دهید.