شکل شکم در بارداری

وقتی که فرزندتان بزرگ تر می شود و شکمتان بزرگتر می شود، شکل شکمتان با حرکت جنین، تغییر می کند.
اگر هنوز حاملگی خود را با عکس، مستند نکرده اید، حالا زمان آن رسیده است. فرایند جالبی است که ببینید شکمتان بزرگ شده و در طی حاملگی شکلش تغییر می کند. وقتی که فرزندتان بزرگ تر میشود و شکمتان بزرگتر می شود، شکل شکمتان با حرکت جنین، تغییر می کند. یک روز ممکن است شکمتان خیلی کوچک باشد و چند ساعت بعد، بزرگ تر شود  همه به خاطر آن است که فرزندتان جایش را در رحم تغییر داده است!
 
لذت بردن از دوران بارداری:
از این تغییرات لذت ببرید، حتی اگر وقتی که مسائل لباس مطرح شوند چون فقط امروز صبح است که لباس ها اندازه می شوند شکل شکمتان را مورد بررسی قرار داده و بکوشید که جایگاه دقیق فرزندتان را حدس بزنید. بعضی از زوج ها از خط چشم برای کشیدن تصاویر شکم برای کمک فهم حرکات کودک و اینکه حرکات چه تاثیری روی شکل شکم دارند، استفاده می کنند.

در این مرحله، فرزندتان پیچ و خم زیادی را طی می کند، بنابراین جایگاهش به سرعت تغییر می کند ولی این مسئله زیاد طول نمی کشد . اکثر نوزادان شروع به جای گیری سر به پایین می کنند که در حدود هفته 28 می باشد. اگر قبلا باردار شده اید یا حاملگی چندقلویی دارید، این مورد کمی فرق می کند.

ممکن است عطرتان را دوست داشته باشید یا ممکن است از آن خسته شده باشید. حاملگی زمانی است که عطر جدیدی را امتحان کنید. موردی را پیدا کنید که باعث خوشحالی شما شود. عطر جدید می تواند حالتی به شما بدهد که باعث احساس سرخوشی شما گردد. بعد از تولد، ممکن است به عطر قدیمی خود بر گردید. انتخاب با شماست.
منبع: سلامت بانوان اوما