تغییر پستانها در دوران بارداری، چگونه است؟

از دست دادن حجم سینه به دنبال بارداری یا شیردهی، یکی از تغییرات شایع است.
تغییرات در سینه ها می تواند به شکلهای مختلفی باشد:
 
الف) کاهش حجم:
از دست دادن حجم سینه به دنبال بارداری یا شیردهی، یکی از تغییرات شایع است که اگر بدون افتادگی قابل توجه باشد درمان آن استفاده از پروتز است اما اگر همراه با افتادگی باشد باید از پروتزهمراه لیفت استفاده کرد.

ب) بزرگی سینه:
برای درمان آن از عمل کوچک کردن سینه (ریداکشن ماموپلاستی) استفاده می شود که متناسب با مقدار بزرگی ممکن است احتیاج به برش های محدود یا وسیع داشته باشد.

ج) افتادگی سینه:
همانطور که در بالا ذکر شد اگر همراه با خالی و کوچک شدن سینه باشد به وسیله گذاشتن پروتز همراه بالیفت درمان می شود اما اگر افتادگی سینه بدون کوچکی یا بزرگی باشد در این صورت تنها از لیفت سینه استفاده می شوند.
منبع: لحظه نما