فولیکول برای بارداری، اندازه طبیعی چند است؟

برای بارداری باید چند فولیکول داشته باشیم تا حامله شویم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: برای بارداری باید چند فولیکول داشته باشیم تا حامله شویم؟

پاسخ دکتر الهه رجایی، متخصص زنان، زایمان و نازایی:
دوست عزیز، اندازه فولیکول مناسب برای بارداری معمولا بین بیست تا بیست و چهار است. اگر اندازه فولیکول شما بین این دو مقدار است می توانید باردار شوید. داشتن فولیکول، با کیفیت خوب، برای بارداری خیلی مهم است.