حاملگی خارج از رحمی، شرایط اقدام مجدد

سالم بودن بارداری های آینده بستگی به علت اولین بارداری خارج از رحم شما دارد.
سالم بودن بارداری های آینده بستگی به علت اولین بارداری خارج از رحم شما دارد. در صورتی که مجدد باردار شده اید، باید تحت نظارت بیشتری نسبت به بارداری قبلی خود قرار گیرید تا با آزمایش های مختلف از جمله سونوگرافی سلامت بارداری شما مورد تایید قرار گیرد.

شانس یک بارداری موفق پس از بارداری خارج از رحم
احتمال داشتن یک بارداری سالم پس از تجربه بارداری خارج از رحم بستگی فراوانی به سلامت لوله های فالوپ شما دارد. به طور معمول بیش از 65 درصد از زنان ظرف مدت 18 ماه پس از بارداری خارج از رحم، موفق به داشتن یک بارداری سالم می شوند. برخی مطالعات نشان می دهد که این رقم پس از گذشت بیش از دو سال به 85 درصد ارتقا می یابد.
 
تاثیر حذف لوله های فالوپ یا تخمدان در چرخه قاعدگی
لوله های فالوپ هیچ نقشی در کنترل چرخه عادت ماهیانه شما ندارند. چرخه عادت ماهیانه توسط هورمون های تولید شده در قسمت های مختلف بدن و عمدتا در تخمدان کنترل می شود. بنابراین در صورت حذف لوله های فالوپ شما ممکن است عادت ماهیانه همچنان یک بار در ماه ادامه یابد. اما در صورتی که هر دو لوله فالوپ حذف شوند، بارداری باید توسط روش های درمان ناباروری مانند IVF که جهت قرار دادن تخمک لقاح یافته در محل مناسب می باشد، انجام گیرد.
اگر یکی از تخمدان های شما در اثر بارداری خارج از رحم برداشته شود، تخمدان دیگر اغلب این موضوع را جبران و هورمون کافی را جهت کنترل چرخه قاعدگی تولید می کند.

زمان مناسب برای بارداری مجدد
شما می توانید ظرف گذشت شش هفته پس از یک بارداری خارج رحمی، مجدد باردار شوید، ولی برخی مطالعات نشان می دهند که در صورتی که در دو دوره اول خود مجددا باردار شوید، احتمال وقوع بارداری خارج از رحم بیشتر می شود. توصیه کلی این است که شما سه ماه، قبل از شروع تلاش برای بارداری مجدد صبر نمایید، به خصوص اگر در بارداری ناموفق قبلی به شما متوتروکسات تزریق شده است، زیرا این دارو می تواند سوخت و ساز بدن را تغییر دهد و بر سلول های بارداری در حال رشد شما تاثیر منفی بگذارد. اگر جهت درمان بارداری خارج از رحم به شما دو بار در فاصله یک هفته متوتروکسات تزریق شده است توصیه می شود پس از گذشت شش ماه، تلاش برای بارداری مجدد را آغاز نمایید. جهت بارداری مجدد، بدن شما نیاز به بهبود و بازیابی تندرستی خود دارد. تا زمانی که میزان هورمون بارداری یا hCG شما به کمتر از 5 mIU/ml نرسیده است، اسید فولیک مصرف نکنید، ولی حتماً سه ماه قبل از تلاش برای بارداری مجدد، باید مصرف اسید فولیک را آغاز نمایید.
منبع: دانشنامه فرزند