محاسبه زمان تخمک گذاری، بعد از تزریق اچ سی جی

چند روز بعد از تزریق آمپولhcg تخمک آزاد می شود؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: چند روز بعد از تزریق آمپولhcg  تخمک آزاد می شود؟ امکان دارد با وجود تزریق آمپول و خوردن قرص کلومیفن تخمک گذاری انجام نشه؟ اینکه روز14 سیکل حتما باید توی یه زمان خاص مثلا صبح یا عصر آمپول تزریق بشه یا زمانش مهم نیست؟ ‎

پاسخ نسترن تیجری مفرد، کارشناس مامایی:
آمپول اچ سی جی جهت کمک به آزاد شدن تخمک تجویز می شود و با تزریق این آمپول حتما تخمک آزاد می شود. اما با خوردن قرص کلومفین به تنهایی احتمال آزاد نشدن تخمک وجود دارد. بعد از تزریق آمپول با توجه به شرایط بدنی شما 1 تا 2 روز بعد تخمک آزاد می شود و می توانید نزدیکی داشته باشید. زمان تزریق آمپول مهم نیست، هر زمانی که تزریق کردید، 24 تا 48  ساعت  بعد تخمک گذاری انجام می شود.