بند ناف تک شریانی چیست؟

سن بارداری 32 هفته. در آزمایش داپلر شریان نافی منفرد تشخیص داده شد که قبلا در غربالگری ذکر نشده.مشکلی برای بچه ایجاد نمی شود؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: سنم 36، سن بارداری 32 هفته. تاریخ زایمان 95/6/26. در آزمایش داپلر شریان نافی منفرد تشخیص داده شد که قبلا در غربالگری ذکر نشده. وزن جنین صدک 50 است. مشکلی برای بچه ایجاد نمی شود؟ دردهای پریودی دارم، پرولوتون و ایزوپرین مصرف دارم.

پاسخ نسترن تیجری مفرد، کارشناس مامایی:
دوست عزیز، گاهی داشتن یک رگ در بند ناف نشان از آنومالی است. بهتر است شما با یک پریناتولوژیست مشورت کنید و زیر نظرشان باشید. به هر حال با این سن بارداری باید تا به دنیا آمدن نوزاد و بررسی بالینی اش صبر کنیم.