مسافرت در دوران بارداری، عوارض دارد؟

بی‌ زحمت از هفته 35 به بعد هم بی‌خیال مسافرت با هواپیما بشوید.
با چه وسیله ای هنگام بارداری به مسافرت برویم؟
مسافرت با هواپیما هیچ مشکلی برای زن باردار به وجود نمی‌آورد. البته به شرطی که فشار هوای داخل هواپیما کاملاً تحت کنترل باشد. البته مسافرت با هواپیما بعد از ماه هشتم منوط به اجازه پزشک است و خانم باردار باید هر دو ساعت یک بار قدم بزند.
 
بی‌زحمت از هفته 35 به بعد هم بی‌خیال مسافرت با هواپیما بشوید چرا که ممکن است کوچولویتان برای آمدن عجله داشته باشد در حالی که امکانات کافی در هواپیما وجود ندارد که از ایشان استقبال کند!

اگر قصد دارید با اتومبیل سفر کنید یادتان باشد که هیچ دلیل علمی تا کنون ثابت نکرده که کمربند ایمنی برای جنین ضرر دارد پس لطفاً کمربندتان را ببندید. یکی از بندهای کمربند باید در زیر شکم و بالای ران‌ها قرار گیرد و بند بالایی آن هم در میان دو سینه باشد.
 
یادمان باشد که بیشترین علل مرگ جنین در تصادفات مربوط به مرگ مادر است. پس هر چه بیشتر مواظب خودتان باشید به طور غیرمستقیم از نوزاد درون شکم‌تان مراقبت کرده‌اید.