آزاد شدن فولیکول، اندازه مناسب

آیا فولیکول 23 برای آزاد شدن مناسب است؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: امروز روز ١١ از سیکل ماهانه ام بود که سونوگرافی انجام دادم و فولیکول ٢٣ میلی متر داشتم که نمی دونم کی تخمک آزاد میشه و آیا این اندازه فولیکول مناسبه؟ تا روز ١٤ سیکل می تونم صبر کنم؟

پاسخ دکتر اعظم امیری، متخصص زنان و زایمان:
بله اندازه فولیکول شما مناسب است و به احتمال خیلی زیاد تا 24 ساعت آینده، فولیکول شما آزاد می شود و نیازی نیست که تا روز 14 سیکل خود صبر کنید.