2398
کد: 118861
21 شهريور 1396 - 15:05
ممکن است پستان هایتان خارش داشته باشد زیرا پوست روی آن مرتباً در حال کش آمدن است.
در حدود ۸ هفتگی پستان ها شروع به بزرگ شدن می کنند و در تمام دوران بارداری مرتب بزرگتر می شوند. ممکن است پستان هایتان یک یا دو سایز بزرگتر شود. بخصوص اگر اولین بار است که باردار شده اید.

ممکن است پستان هایتان خارش داشته باشد زیرا پوست روی آن مرتباً در حال کش آمدن است. حتی ممکن است خطوطی نیز روی آن ها بوجود آید. ولی اگر پستان هایتان خیلی بزرگ نشد نگران نشوید.

این حالت نیز طبیعی است و به هیچ وجه به معنای آن نیست که شما قادر به شیر دادن نخواهید بود. ممکن است وریدها از زیر پوسـت قابل رویت باشند و نوک پستان نیز پر رنگ تر و بزرگتر شود (رنگدانه هایش بیشتر شود). بعد از اولیـن ماه ها، آرئول ها- یعنـی قسمت دایره ای رنگدانه دار دور نوک پستان- نیز پر رنگ تر و بزرگتر می شود. ممکن است پیش از این متوجه برآمدگی های کوچک در آرئول نشده باشید ولی در دوران بارداری این برآمدگی ها که نوعی تجمع چربی هستند و توبرکول های مونت گومری خوانده می شوند، خیلی بزرگتر می شوند.

این تغییرات، پستان های شما را آماده شیردهی می کند. در طول آخرین ماههای بارداری ممکن است ماده زرد رنگ غلیظی از سینه شما نشت کند. این ماده کولوستروم یا آغوز (Colostrum) خوانده می شود و نوعی شیر مخصوص است که در روزهای اول شیردهی ترشح میشود. با اینحال اگر چنین نشتی بوجود نیامد نگران نشوید.

پستان های شما درحال تولید کولوستروم است حتی اگر شما آثاری از آن مشاهده نکنید.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: