علت سبزی مدفوع نوزادان، چیست؟

چرا مدفوع نوزادم سبز شده است؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: بچم 6 ماهشه و دو روز هم مدفوع نداشته و تازه واسش شیرخشک نان 2 شروع کردم و مدفوعش سبز رنگ است؛ دلیل اون چیه؟

پاسخ دکتر مجید شهبازی، متخصص اطفال:
به هر حال شیرخشک باعث می شود که مدفوع نوزاد دیر به دیر باشد به همین دلیل مدفوع نکردن نوزاد تا یک هفته هم نمی تواند مشکلی را برای نوزاد شما ایجاد کند. تغییر رنگ مدفوع هم می تواند به دلیل تعویض شیرخشک نوزاد شما باشد و مسئله نگران کننده ای نیست و شاید به مرور زمان به شیرش عادت کند.