شاغل بودن در بارداری، خطرات احتمالی کدامند؟

شماری ازشرایط نامطلوب محل کار مانند شب‌کاری و استرس ممکن است به تولد کودک نارس و کم وزن بیانجامد.
شماری ازشرایط نامطلوب محل کار مانند شب‌کاری و استرس ممکن است به تولد کودک نارس و کم وزن بیانجامد.می‌توان با حذف شرایط نامناسب، قبل از هفته 24 بارداری، وضعیت زن باردار را به حالت طبیعی باز گرداند.محققان دانشگاه Laval در کانادا، پس از تحلیل وضعیت سلامت جنین در 1536 زن باردار شاغل دریافتند مواجهه با شرایطی مانند شب‌کاری، شیفت‌های کاری نامنظم، ایستادن طولانی مدت، بلند کردن بارهای سنگین، صداهای بلند و گوش خراش و استرس دائمی احتمال تولد نوزاد کم وزن را 8 تا 129 درصد افزایش می‌دهد.اما در صورتی که هر کدام از موارد مذکور تا قبل از سه ماه آخر بارداری حذف شود، می‌توان امیداور بود که کودک با شرایط طبیعی متولد شود.
منبع: سیب سبز