لکه بینی در اواخر بارداری، چه باید کرد؟

هر گونه بافتی که از بدن خارج شده را به پزشک نشان داده و در طول دوران خونریزی، از نزدیکی با همسر و استفاده از پارچه خودداری کنید.
اگر در اواخر بارداری دچار خونریزی غیر عادی شدید، چه باید کنید؟
- به دلیل اینکه هر گونه خونریزی در درون رحم علامتی از وجود یک مشکل می باشد، بنابراین سریعا به پزشک متخصص زنان مراجعه نمایید.
- از یک دستمال برای اینکه میزان خونریزی را مشخص کنید، استفاده نمایید.
- نوع خونریزی (رنگ صورتی، قهوه ای، قرمز و یا اینکه خونتان دارای لخته بوده و یا روان است) را مشخص نمایید.
- هر گونه بافتی که از بدن خارج شده را به پزشک نشان داده و در طول دوران خونریزی، از نزدیکی با همسر و استفاده از پارچه خودداری کنید.

 در صورت مشاهده هر یک از علائم زیر به اورژانس مراجعه کنید:
- هر نوع درد یا پیچش در ناحیه زیر شکم
- خونریزی چه با درد و چه بی درد
- خارج شدن بافت از درون رحم
- سرگیجه یا ضعف و غش
- تب بالای 37.7 درجه سانتیگراد
منبع: تبیان