10986
کد: 120386
25 ارديبهشت 1396 - 11:04
همواره مادران در هر هفته به دنبال وزن و قد جنین خود در سونوگرافی هستند.
همواره مادران در هرهفته بدنبال وزن و قد جنین خود در سونوگرافی هستند. در این مقاله به تفکیک هر هفته، وزن و قد جنین را به میوه ها وسبزیجات مشابه اندازه جنین مقایسه شده است.

اندازه جنین در هفته چهارم بارداری
هفته چهارم بارداری :  جنین شما به اندازه دانه خشخاش است. بارداری شما ممکن است در این هفته با یک تست خانگی ساده مشخص شود.

اندازه جنین در هفته پنجم بارداری
هفته پنجم بارداری: جنین شما به اندازه دانه کنجد رسیده است. کودک شما بیشتر شبیه یک بچه قورباغه کوچک است تا انسان.

اندازه جنین در هفته ششم بارداری
هفته ششم بارداری: جنین شما به اندازه یک عدس است. طول قد جنین نیز به اندازه طول این عدس است.

اندازه جنین در هفته هفتم بارداری
هفته هفتم بارداری: اکنون اندازه جنین به شکل یک زغال اخته می باشد. در ابن هفته کودک شما از نظر سایزی دوبرابر شده و دارای 8 میلیمتر قد است.

اندازه جنین در هفته هشتم بارداری
هفته هشتم بارداری: جنین شما در این هفته به ادازه دانه لوبیا است. جنین شما در حال حاضر می تواند حرکت کند و 1.6 سانتیمتر قد دارد.

اندازه جنین در هفته نهم بارداری
هفته نهم بارداری: جنین شما هم اکنون به اندازه یک حبه انگور شده است. جنین شما در این هفته وزن بسیار ناچیز و در حدود 2 گرم دارد و طول قدی او 2.3 سانتیمتر خواهد بود.

چشم کلی جنین تشکیل شده اما تکامل پلک ها و باز و بسته شدن چشم ها تا 27 هفته طول میکشد.

اندازه جنین در هفته دهم بارداری
هفته دهم بارداری: اندازه جنین الان به شکل یک پرتقال کوچک است. وزن جنین شما هم اکنون 4 گرم و قد او 3.1 سانتیمتر است.

اندازه جنین در هفته یازدهم بارداری
هفته یازدهم بارداری: جنین شما الان به شکل انجیر است. وزن جنین در حال حاضر 7 گرم و قد او 4.1 سانتیمتر خواهد بود.
 
اندازه جنین در هفته دوازدهم بارداری
هفته دوازدهم بارداری: جنین شما الان به شکل یک نخود سبز است. وزن جنین به 14 گرم و قد او به 5.4 سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته سیزدهم بارداری
هفته سیزدهم بارداری: جنین شما الان به شکل نخود سبز است. وزن او به 23 گرم و قد او به 7.4 سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته چهاردهم بارداری
هفته چهاردهم بارداری: جنین اکنون به شکل یک لیمو ترش زرد است. نی نی شما الان دارای 43 گرم وزن و 8.3 سانتیمتر قد دارد.

اندازه جنین در هفته پانزدهم بارداری
هفته پانزدهم بارداری: کودک شما بالاخره به اندازه یک سیب رسید. وزن او به 70 گرم و قدش به 10 سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته شانزدهم بارداری
هفته شانزدهم بارداری: جنین شما الان به شکل آووکادو است. وزن نی نی شما الان 100 گرم و قد او 11 سانتیمتر است.

اندازه جنین در هفته هفدهم بارداری
هفته هفدهم بارداری: کودک شما بخوبی رشد کرده و به اندازه یک شلغم رسیده است. وزن او هم اکنون 140 گرم و 13 سانتیمتر قد کشیده است.

اندازه جنین در هفته هجدهم بارداری
هفته هجدهم بارداری: او اکنون به شکل یک فلفل دلمه ای سبز است. وزن جنین به 190 گرم و قدش به 14.2 رسیده است. اگر شما دختردار شده اید، هم اکنون رحم و لوله فالوپ او تشکیل شده سرجاش قرار میگیرد و اگر شما پسردار شده اید دستگاه تناسلی او نیز در حال شکل گیری است اما خود را در سونوگرافی مخفی میکند تا شما بیشتر هیجان زده باشید.

اندازه جنین درهفته نوزدهم بارداری
هفته نوزدهم بارداری: در این هفته جنین شبیه گوجه فرنگی کال است. وزن جنین به 240 گرم و قدش به 15.3 سانتیمتر رسیده است.
 
اندازه جنین در هفته بیستم یارداری
هفته بیستم بارداری: جنین اکنون به شکل موز درآمده است. وزن او به 300 گرم و قد او به 15.4 سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته بیست و یکم بارداری
هفته بیست و یکم بارداری: جنین شما به اندازه انار است. وزن جنین به 360 گرم و 26.7 سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته 22 بارداری
هفته بیست و دوم بارداری: جنین شما الان به اندازه یک پاپایا است. وزن او به 430 گرم و قدش به 27.8 سانتیمتر رسیده است. در این هفته جنین واقعا شبیه یک انسان کوچک است که لب ها، پلک ها و ابروهای او شکل گرفته است.

اندازه جنین در هفته بیست و سوم بارداری
هفته بیست و سوم بارداری: جنین شما الان به اندازه یک انبه بزرگ است. وزن او 501 گرم و قدش به 2.9 سانتیمتر رسیده است. او هم اکنون در رحم شما صدهایی را حس میکند مثلا وقتی به موسیقی گوش میدهید احساس میکند که شما می رقصید.

اندازه جنین در هفته بیست و چهارم بارداری
هفته بیست و چهارم بارداری: جنین در این هفته به اندازه کاکل بلال است. وزن او در این هفته به 600 گرم و قد او به 30 سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته بیست و پنجم بارداری

هفته بیست و پنجم بارداری: جنین شما الان به اندازه یک گل کلم است. وزن او در این هفته به 660 گرم و فدش به 34.6 سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته بیست و ششم بارداری
هفته بیست و ششم بارداری: جنین در این هفته به شکل پبازچه خواهد بود. وزن جنین به 760 گرم و قد او به 35.6 سانتیمتر رسیده است.در اینهفته او متوجه صداهایی که از اطراف میشنود می شود.

اندازه جنین در هفته بیست و هفتم بارداری
هفته بیست و هفتم بارداری: جنین در این هفته به شکل نوعی گل کلم است. وزن او به 875 و قد او 36 . 6 سامنیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته بیست و هشتم در بارداری
هفته بیست و هشتم بارداری: جنین شما اکنون به شکل بادمجان است. وزن جنین اکنون 1005 گرم و قدش به 37.6 سانتی متر رسیده است. در این هفته نی نی شما چشم هایش را باز و بسته میکند.

اندازه جنین در هفته بیست و نهم بارداری
هفته بیست و نهم بارداری: جنین به اندازه یک کدو تنبل رسیده است. وزن جنین اکنون 1153 گرم و قدش به 38.6 سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته سی بارداری
هفته سی ام بارداری: جنین در این هفته به شکل کاهو پیچ است. وزن جنین به 1319 گرم رسیده است و قد او به 39.6 سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته سی و یکم بارداری
هفته سی و یکم بارداری: جنین در این هفته به شکل نارگیل است. وزن او 1502 گرم است و قدش به 41.4 سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته سی و دو بارداری

هفته سی و دوم بارداری: جنین در این هفته شبیه برگ پیازچه است. وزن او 1702 گرم و قد او به 42.4 سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته سی و سوم بارداری
هفته سی و سوم بارداری : جنین الان به شکل آناناس است. وزن او به 1918 گرم و قد او به 43.7 سانتیمتر رسیده است. در این هفته ها کم کم چین و چروک جنین از بین رفته و اسکلت کم کم سفت و محکم شده است.

اندازه جنین در هفته سی و چهارم بارداری
هفته سی و چهارم بارداری: جنین الان به شکل طالبی است. وزن او 2146 گرم و قد او به 45 سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته سی و پنجم یارداری
هفته سی و پنجم بارداری: جنین به شکل نوعی خربزه شده است. وزن او به 2383 گرم و قد او به 46.2 سانتیمتر رسیده است. در این هفته ها بخوبی در داخل شکم مانور می دهد.

اندازه جنین در هفته سی و ششم بارداری
هفته سی و ششم بارداری : جنین الان به اندازه کاهو است. وزن او به 2622 و قد او به 47.2 سانتیمتر است.
 
اندازه جنین در هفته سی و هفتم بارداری
هفته سی و هفتم بارداری: جنین در حال حاضر به شکل برگ چغندر است. وزن او 2859 گرم شده و قدش به 48.2 سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته سی و هشتم بارداری
هفته سی و هشتم بارداری: جنین شما الان به اندازه تره فرنگی است. وزن او به 3038 و قدش به 49.8 رسیده است.

اندازه جنین در هفته سی و نهم بارداری
هفته سی و نهم بارداری: جنین شما الان به شکل هندوانه کوچک است. وزن او به 3288 گرم و قد او به 50 سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته چهلم بارداری
هفته چهلم بارداری: جنین شما هم اکنون به اندازه کدو تنبل است. وزن او به 3462 و قد او به 51.2 سانتیمتر رسیده است.

توجه داشته باشید میانگبن وزن هنگام تولد 3400 گرم است که می تواند بین 2500 گرم تا 4500 گرم نیز متغیر باشد و در مورد قد نیز میانگین آن حدود 50 سانتیمتر است که  می تواند از 45 سانتی متر تا 55 سانتی متر متغیر باشد. پس نگران نباشید. همچنین  ممکن است برخی از مقایسات قابل قبول نباشد که FDA امریکا این مقایسات را براساس اندازه جنین به نزدیکترین اندازه میوه و سبزیجات استفاده کرده است.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: