ضربه خفیف به شکم در بارداری، جنین آسیب میبیند؟

آیا سه بار ضربه ی داپلر دکتر به سمت راست شکم می تواند به جنین آسیبی برساند؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان:من در هفته پانزده بارداری هستم. آیا سه بار ضربه ی داپلر دکتر به سمت راست شکم می تواند به جنین آسیبی برساند؟

پاسخ دکتر مرجان قاجار، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی:
خیر دوست عزیز هیچ مشکلی پیش نمی آید، گاهی پزشک برای بهتر دیده شدن بعضی از قسمت ها و مشاهده حرکت جنین ضربه هایی به شکم می زند.